Modellen & Protocollen

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft diverse modelcontracten opgesteld voor de gastouderopvang die juridisch zijn getoetst en adviseert haar leden deze contracten te gebruiken. Ook Algemene Voorwaarden Gastouderopvang zijn beschikbaar. Om alle documenten behorend bij dit dossier te kunnen zien is inloggen met uw account een vereiste.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier