Lid Worden

Ledenvoordeel

- Uw belangen worden door ons behartigd
- U ontvangt alle informatie over kinderopvang
- U krijgt aantrekkelijke kortingen en aanbiedingen
- U kunt gebruik maken van onze helpdesks (juridisch en beleidsinhoudelijk)
- U praat mee over het beleid rond de kinderopvang in Nederland

De kosten en rekenvoorbeelden voor een lidmaatschap kunt u bekijken in het contributieoverzicht.

Belangenbehartiging

Brancheorganisatie Kinderopvang voert een intensieve belangenbehartiging voor haar leden om ervoor te zorgen dat zij beter kunnen ondernemen en innoveren. Wij doen dat in de Tweede Kamer en bij ministeries, sociale partners, media en andere relevante stakeholders. De problemen waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zijn daarbij leidend. Dat zijn onze speerpunten.

Lobby
Achter de schermen lobbyen wij dagelijks voor deze speerpunten. Door te spreken met politici, statements af te geven en met ambtenaren te praten over beleidsvoorstellen, nog vóórdat er een formeel besluit is genomen. Daarnaast brengen we de belangen van ondernemers naar voren bij stakeholders als VNG, GGD-GHOR, Sociaal Werk Nederland en de PO-raad. Zo zorgen we dat de juiste mensen op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de sector en de bijbehorende feiten & cijfers.

Samen staan we sterk
Hoe meer organisaties zijn aangesloten, hoe groter onze invloed is. Onze ervaring is dat een verdeeld veld het effectief beïnvloeden van beleid in de weg zit. Een sector die als één persoon met één mond spreekt is moeilijk te negeren. Daarom vragen wij regelmatig aan onze leden wat zij voor elkaar willen krijgen, zodat we een gezamenlijke boodschap kunnen verkondigen.

5 wapenfeiten
Lobbyen is een kwestie van een lange adem. Soms zijn er successen, een andere keer pakt het anders uit dan gehoopt. Maar dat een gezamenlijke en scherpe lobby werkt, blijkt wel uit de volgende wapenfeiten:
1. De visie op de kwaliteit van de sector, uitgewerkt door Bureau Kwaliteit Kinderopvang, is een belangrijke basis voor het kabinetsplan om de kwaliteitseisen te herijken en om toezicht en handhaving anders in te richten. Er komt meer aandacht voor kwaliteit en meer ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.
2. Na een lange lobby door werkgevers, heeft de Tweede Kamer de ministers van SZW gevraagd de regeldruk voor ondernemers aan te pakken. Recent onderzoek naar regeldruk en het Plan van Aanpak Regeldruk zijn het resultaat daarvan.
3. Met het Brancherapport Kinderopvang, waarin de resultaten van het benchmarkonderzoek staan, zijn wij dé kennisbron voor politiek en media. Politici en beleidsmakers maken actief gebruik van de feiten om beleidsbeslissingen te ondersteunen.
4. Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich hard voor het verminderen van leges die organisaties betalen aan gemeenten voor vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Gevolg is dat bij wijziging en uitschrijving nu geen kosten meer worden verrekend. Wij ondersteunen leden in de lobby bij gemeenten om ook het doorgeven van verhuizingen ‘legesvrij’ te maken.
5. De brancheorganisatie kinderopvang voert een voortdurende lobby bij de overheid en andere relevante stakeholders om kinderopvang toegankelijk te laten zijn voor alle kinderen. Ieder kind moet zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op het basisonderwijs.

Diensten

Leden van Brancheorganisatie Kinderopvang kunnen gebruik maken van verschillende diensten en producten. In onderstaand overzicht ziet u wat de voordelen van het lidmaatschap zijn.

Attendering
Leden kunnen via de website een persoonlijk profiel aanmaken waarin zij hun voorkeur per onderwerp aangeven. Als er nieuws is dat past bij uw voorkeur, krijgt u hiervan een link in uw mailbox. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten in de kinderopvang.

Beleidsbepaling
Brancheorganisatie Kinderopvang is op het gebied van wet- en regelgeving officieel gesprekspartner van de ministers van SZW en OCW en hun ministeries. We organiseren zowel fysiek als digitaal sessies waarin leden input geven op specifieke onderwerpen. Deze input nemen we mee in onze standpuntbepaling en leggen wij voor in overleggen met de departementen.

Dossier
Achter de inlog vinden leden dossiers over alle onderwerpen die met kinderopvang en ondernemerschap in de kinderopvang te maken hebben. Hier vindt u documenten, model-overeenkomsten, veelgestelde vragen en alle andere belangrijke informatie die van toepassing is. U kunt overal en altijd gebruik maken van deze goed gevulde database.

Vragen
Als lid kunt u bij de Brancheorganisatie Kinderopvang terecht met de volgende vragen.

Beleidsgerelateerde vragen
Als Brancheorganisatie Kinderopvang hebben wij voor leden op de website veel informatie en documenten met betrekking tot beleid. Mocht u echter geen antwoord hebben gevonden via de website, dan kunt met ons contact opnemen via 030 - 753 99 00 of informatie@kinderopvang.nl.

Cao-, werkgevers- en algemene juridische vragen
Ook informatie en documenten met betrekking tot cao-, werkgevers- en algemene juridische vragen zijn te vinden op de website. Mocht u echter geen antwoord hebben gevonden via de website, dan kunt met ons contact opnemen via 035 - 539 20 22 of juridisch@kinderopvang.nl(als lid kunt u maximaal 12 vragen per jaar stellen aan onze juridische helpdesk)

Er is voor leden tevens een portal beschikbaar waarin u actuele vragen kunt vinden en de status van uw vraag kunt volgen. De link naar de portal staat onder 'Helpdesk'.