Kwaliteitsbevordering

De Brancheorganisatie Kinderopvang wil de professionaliteit en de kwaliteit van de gastouderopvang verhogen. De concrete ontwikkelingsdoelen staan in de Wet Kinderopvang beschreven. De praktische uitwerking is altijd maatwerk, met betrekking op de locatie van de opvang, de groepsgrootte, het aanbod en de afstemming met de ouders. In 2016 is het Visiedocument Kwaliteit Gastouderopvang gepubliceerd. Voortdurend werken we aan uitwerking en bijstellen van dit document. Om alle documenten behorend bij dit dossier te kunnen zien is inloggen met uw account een vereiste.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier