Personenregister Kinderopvang & VOG

De VOG (verklaring omtrent gedrag) is op grond van de wet Kinderopvang verplicht voor alle werkenden in de Kinderopvang. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie in de kinderopvang. Per 1 juli 2018 moet iedereen die woont of werkt in de kinderopvang ingeschreven staan in het Personenregister. Meer informatie vindt u in dit dossier of op duo.nl/personenregisterkinderopvang.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier