Personenvervoer

De Wet personenvervoer stelt eisen aan vervoer van personen. In dit dossier vindt u meer informatie over de eisen die aan vervoer gesteld worden en leest u over alle aan vervoer gerelateerde zaken.