Medezeggenschap

In dit dossier vindt u een algemene toelichting op het medezeggenschapsrecht en informatie over de bevoegdheden van OR/PVT.