IKK

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werd in mei 2016 afgesloten tussen zes partijen: Het ministerie van SZW, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Sociaal Werk Nederland, BOinK, FNV en CNV. Inmiddels hebben ook Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Voor Werkende Ouders zich bij het akkoord aangesloten. Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die per 1 januari 2018 is ingegaan. Een verdere uitwerking van de wet staat in het Besluit kwaliteit kinderopvang (AMvB). Een aantal zaken is verder uitgewerkt in de Regeling kwaliteit kinderopvang (Ministeriële regeling). BK ontwikkelt heldere informatie en hulpmiddelen om haar leden bij de implementatie van de wet te ondersteunen. Leden kunnen inloggen om deze informatie te kunnen inzien.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier