Voor- en Vroegschoolse Educatie

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk belang ervan. De overheid wil de opbrengsten van voorschoolse educatie (VE) vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en het aanbod verder te versterken. In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden extra eisen gesteld aan het pedagogisch- en het opleidingsbeleid en aan de kwalificaties van pedagogisch medewerkers: zij moeten voldoen aan taalniveau 3F voor Mondelinge vaardigheden en Lezen en specifiek geschoold zijn in de relevante onderwerpen voor de VE. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er in de leeftijdsperiode 2,5 – 4 jaar minimaal 960 uur VE-aanbod is voor ieder kind met een doelgroepindicatie. Per 1 januari 2022 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op een VE-groep verplicht. De norm voor die inzet is 10 uur per doelgroepkind op jaarbasis en komt bovenop de norm die vanuit de Wet IKK geldt. Brancheorganisatie Kinderopvang voert samen met BMK en SWN een Ondersteuningstraject VE uit. Daarin werken we samen met het Ondersteuningstraject voor gemeenten. We organiseren informatieve webinars en de helpdesk is bereikbaar voor vragen. In dit dossier vind je handreikingen en algemene beleidsinformatie over VVE.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier