Wet- en Regelgeving

De gastouderopvang valt onder de regelgeving van de Wet Kinderopvang. Diverse wetten en regels worden nader uitgewerkt in documenten over belastingwetgeving, eisen aan EHBO, opleidingseisen etc. Om alle documenten behorend bij dit dossier te kunnen zien is inloggen met uw account een vereiste.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier