Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bevat de diverse soorten bepalingen over de kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het convenant en zijn vertaald naar een Algemene Maatregel van Bestuur en een ministeriële regeling. De wet kent ook bepalingen over de aanspraak van ouders op kinderopvangtoeslag, de maximum uurprijs en de jaarlijkse aanpassing daarvan. Dit dossier geeft ook een overzicht van document over beleidsvoorstellen en formele besluiten van de overheid en de visie van de brancheorganisatie daarop. Ook documenten over de cijfermatige ontwikkelingen in de sector zijn in dit dossier opgenomen.