Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang bevat diverse soorten bepalingen over de kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en de Regeling wet kinderopvang. De wet kent ook bepalingen over de aanspraak van ouders op kinderopvangtoeslag, de maximum uurprijs en de jaarlijkse aanpassing daarvan.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier