Permanente Educatie

Kennis over kinderopvang ontwikkelt zich voortdurend. Zo weten we steeds meer over de breinontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast stellen veranderingen in de samenleving andere eisen aan vaardigheden van kinderen, de beroepsbevolking van later. Voor alle (aankomend) professionals is het van belang bij te blijven op nieuwe inzichten in het vak en deze eigen te maken. Met het project Permanente Educatie geven we hier gezamenlijk invulling aan. U vindt in dit dossier hierover meer informatie in de vorm van nieuwsberichten, documenten en blogs.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier