Arbeidszaken & Cao

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een Adviesraad Arbeidszaken die zich richt op het behartigen van de belangen van de aangesloten leden in hun hoedanigheid van werkgever. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn de cao Kinderopvang, pensioen, arbeidsmarkt, onderwijs en opleidingen, arbeidsomstandigheden en verzuim. Informatie over deze onderwerpen vindt u in dit dossier. Daarnaast geven we leden juridisch advies en informatie op arbeidsrechtelijk gebied. U dient in te loggen om deze informatie in te kunnen zien.