21 november 2022

Website Leeroverzicht – helpt een passende opleiding te vinden

De website Leeroverzicht is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met het ministerie van SZW.
Het is een initiatief van de Rijksoverheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Alle opleidingen en financiële regelingen op één plek
De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus.

Op deze website vind je informatie over opleidingen én manieren om die te betalen. Wanneer er bijvoorbeeld “kinderopvang” of “gastouderopvang” als zoekterm wordt gegeven, komen er zowel rijksoverheid erkende en kwalificerende opleidingen als ook branche erkende certificaten in beeld. Daarnaast worden ook andere niet-kwalificerende opleidingen, cursussen en trainingen in beeld gebracht. Om gericht te zoeken kan het best onder het kopje leren, een zoekterm ingevuld worden.