2 mei 2023

Wijzigingen kwaliteitseisen drie-uursregeling en tijdelijke vervanging vaste gezicht

Foto: Gabe Pierce

SZW heeft formeel bekend gemaakt dat per 1 juli 2023 de drie-uursregeling gaat wijzigen en het mogelijk wordt het vaste gezicht bij ziekte en verlof tijdelijk te vervangen. Het ministerie heeft in samenwerking met de gezamenlijke branchepartijen ter informatie van de houders een flyer ontwikkeld met een opsomming van de wijzigingen, de onderwerpen welke de houder moet regelen en de waarschuwing dat voor de drie-uursregeling het pedagogisch beleidsplan vóór 1 juli 2023 met advies van de oudercommissie moet zijn aangepast.

Het ministerie benoemt in de flyer nadrukkelijk welke aanpassingen in het pedagogisch beleidsplan voor de drie-uursregeling moeten zijn gemaakt en dat die aanpassingen voor 1 juli a.s. zijn gerealiseerd. Een houder die zich hier niet aanhoudt loopt het risico op een overtreding bij een inspectie van de GGD. Ook moeten alle houders een overzicht van de ingezette beroepskrachten en presentielijsten van kinderen (inclusief een indicatie van de aankomst- en vertrektijd van de kinderen) opstellen en bijhouden. Dit geldt ook voor houders die geen gebruik maken van de drie-uursregeling.

Als een houder kiest voor het tijdelijk vervangen van het vaste gezicht bij ziekte en verlof moet ook het pedagogisch beleidsplan hieraan zijn aangepast. Hiervoor is het echter niet noodzakelijk de aanpassingen voor 1 juli 2023 in het pedagogisch beleidsplan op te nemen. Dit mag ook op een later moment.

Download hieronder het officiële bericht in het Staatsblad en de flyer van het ministerie met de belangrijkste wijzigingen.