2 mei 2023

Meertalige dagopvang: tijdelijke regeling verlengd

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat de vervaldatum van het ‘Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang’ is uitgesteld van 1 juli 2023 naar 1 februari 2024. Het ministerie ontwikkelt op dit moment een nieuwe wettelijke regeling voor meertalige dagopvang waardoor het experiment kan doorlopen totdat de structurele regeling is gerealiseerd.

In ons bericht van 28 februari 2023 over de Kamerbrief inzake meertalige dagopvang hebben wij reeds een schets gegeven van de regeling die de minister wil invoeren. Dat bericht kun je via de link hieronder bekijken.