20 april 2023

Wijzigingen drie-uursregeling en het vaste gezichten criterium

In de Nieuwsbrief Kinderopvang van de Rijksoverheid heeft het ministerie van SZW de verwachting uitgesproken dat waarschijnlijk per 1 mei 2023 het gewijzigde Besluit kwaliteit kinderopvang zal worden gepubliceerd. De wijzigingen betreffen de drie-uursregeling en het vaste gezichten criterium. Per 1 juli 2023 zal dit gewijzigde besluit van kracht worden.

Het is opmerkelijk dat het ministerie deze verwachting uitspreekt voordat de regeling definitief is geworden. De reden hiervoor is dat ook het ministerie zich realiseert dat een houder in principe in overtreding is, als het pedagogisch beleidsplan met een positief advies van de oudercommissie voor 1 juli a.s. niet is aangepast aan het nieuwe besluit. Houders moeten dus haast maken om het pedagogisch beleidsplan aan te passen en voor te leggen aan hun oudercommissies. Je moet in ieder geval het pedagogisch beleidsplan aanpassen voor de drie-uursregeling. Als je in deze zomervakantie ook gebruik wilt maken van het tijdelijk vervangen van het vaste gezicht moet je het plan ook hierop aanpassen.

Wil je weten wat de wijzigingen globaal inhouden, lees dan de Nieuwsbrief Kinderopvang van het ministerie.