21 april 2023

Onderzoek naar personeelstekorten voorschoolse educatie

Heb je te maken met personeelstekorten bij het aanbieden van voorschoolse educatie? Of heb je juist een goede oplossing gevonden om tekorten aan te pakken? Deel je ervaringen.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert adviesbureau Berenschot onderzoek uit naar de omvang en impact van personeelstekorten in de voorschoolse educatie. Met dit onderzoek wil het ministerie niet alleen een beter beeld krijgen van de omvang van personeelstekorten in voorschoolse educatie, maar vooral ook mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengen.

De komende weken benadert Berenschot een grote groep kinderopvangorganisaties. Deze organisaties krijgen het verzoek om via een digitale vragenlijst enkele vragen te beantwoorden over de knelpunten en kansen die zij ervaren rond de personeelstekorten in de voorschoolse educatie. Ook BK voert hierover gesprekken met Berenschot.

Heb je geen vragenlijst ontvangen, maar wil je je ervaringen of mogelijke oplossingen wél graag delen? Je kunt het onderzoeksteam tot 12 mei 2023 ook rechtstreeks benaderen door te mailen naar: a.bakker@berenschot.nl.