2 juni 2023

Verbetertraject Gastouderopvang: minister stuurt kamerbrief

Foto: Sigmund

Op woensdag 31 mei heeft minister Van Gennip de langverwachte kamerbrief over de verbetermaatregelen voor gastouderopvang naar de Tweede Kamer gestuurd. BK is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de gesprekken op het ministerie van SZW en we zijn blij dat er nu duidelijkheid komt. De voorgenomen maatregelen passen binnen de Visie Gastouderopvang van BK.

Er wordt de laatste jaren in de sector heel hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de gastouderopvang door gastouders en gastouderbureaus. Het onderliggende LKK-rapport bij de kamerbrief is gebaseerd op data uit de jaren 2017-2019. Dat is niet meer representatief voor de huidige populatie gastouders. Ondanks dit enigszins gedateerde beeld, kunnen wij ons vinden in de hoofdlijnen van de kamerbrief. De minister benadrukt het potentieel van de gastouderopvang te zien en zich daarvoor te willen inzetten. Dat onderschrijven wij zeer!

Een aantal zaken wordt niet genoemd in de kamerbrief. BK zet zich maximaal in om onderstaande punten te blijven agenderen:

  • Het teruglopend aantal gastouders en gastouderbureaus en de verwachte impact van deze kwaliteitsmaatregelen op het gastouder(bureau) bestand in Nederland.
  • Onderbouwing voor de bekostiging van de kwaliteitsmaatregelen. Er komt een verhoging van 0,21 cent maar daar gaat 0,15 cent voor bekostiging extra toezicht vanaf plus 0,02 cent korting op de reguliere indexatie. Dit maakt de echte budgettaire ruimte zeer beperkt. BK komt binnenkort met onderbouwing over de hoogte van het maximum uurtarief voor de gastouderopvang. Daaruit zal blijken dat de tarieven onvoldoende zijn voor een dekkende kostprijs en bekostiging van de aanvullende kwaliteitsmaatregelen.

Vlak na de totstandkoming van de Kamerbrief is een lastige situatie ontstaan rondom de speeltoestellen in de Gastouderopvang. Begrijpelijkerwijs kon dit onderwerp niet meer worden meegenomen in de brief. De impact is echter in potentie zeer groot en we zullen er dan ook veel aandacht aan blijven besteden.

Bekijk hier de kamerbrief en bijlagen. Hieronder kun je meer lezen over het teruglopend aantal gastouders (en de verwachte impact) en de uitspraak over speeltoestellen in de gastouderopvang.