9 mei 2023

Aantal gastouders daalt – grote gevolgen voor arbeidsmarkt

Foto: Daiga Ellaby

Het aantal gastouders in de Kinderopvang is significant gedaald. Cijfers uit het Landelijk Register Kinderopvang laten zien dat in de afgelopen vijf jaar (maart 2018 tot aan maart 2023) 12.582 gastouders zijn gestopt met het bieden van gastouderopvang. Dat is een terugloop van 41%.

Dit heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, namelijk sinds 2019 een verlies van ruim 50.000 kindplaatsen!

Waarom stoppen gastouders?

  • Financiële redenen: Het verdienmodel van gastouders en gastouderbureaus staat onder druk, wij maken ons hier grote zorgen over. De daadwerkelijke kostprijs ligt ver boven het KOT tarief waardoor gastouders te weinig inkomen overhouden. Later deze maand publiceren wij de onderzoeksresultaten van het ‘kostprijsonderzoek gastouderopvang’ dat wij hebben laten uitvoeren door AYIT Consultancy.
  • Vergrijzing: Kohnstamm onderzoek (2022) toont aan dat de gemiddelde leeftijd van een gastouder 50 jaar is. Meer dan 50% van de gastouders valt in de leeftijdscategorie 50 tot 70 jaar.

Gastouderopvang is een belangrijk onderdeel van kinderopvang in Nederland. Ruim 100.000 kinderen maken gebruik van gastouders, zowel in het eigen huis als bij de gastouder thuis. Het verlies van 50.000 kindplaatsen heeft consequenties  voor de toegankelijkheid van de kinderopvang. Gastouders versterken de fijnmazigheid van de sector, en zijn vooral oververtegenwoordigd in de niet stedelijke gebieden. Dat is belangrijk, omdat ouders veel waarde hechten aan een plekje in de buurt. Daarnaast is de flexibiliteit van de gastouderopvang een uitkomst voor ouders die wisselende of afwijkende werktijden hebben – zoals in de zorg of bij de politie.

Lees hier meer over onze visie op gastouderopvang.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt
Als er geen gastouderopvang beschikbaar zou zijn, zouden ouders op zoek gaan naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang voor hun kind, grootouders inschakelen als oppas of minder gaan werken, zo blijkt uit onderzoek.
Ook geven ouders aan als optie te hebben om te stoppen met werken, een andere baan zoeken (met andere werktijden) en meer ouderschapsverlof opnemen.