10 oktober 2023

Goed nieuws: tijdelijk besluit universitaire bachelors en masters wordt structureel

In december 2021 is de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker tijdelijk verruimd door de toevoeging van universitaire bachelors en masters. De cao-partijen hebben nu besloten deze ‘tijdelijke aanvulling kwalificerende diploma’s universitaire bachelors en masters’ die loopt tot 31 december 2023, structureel te maken.

Met behulp van een monitor zijn de medewerkers over een langere periode gevolgd. Uit de monitor bleek dat bij iedere medewerker de beheersing van de competenties is toegenomen. Op basis van de positieve uitkomsten van de evaluatie van deze aanvulling is dit besluit genomen. De aanvullende eisen wijzigen per 1 januari 2024. De monitor vervalt dan en de aanvullende eisen worden algemener geformuleerd. Het besluit wordt verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang.

Iedereen die volgens het huidige tijdelijke besluit kwalificeert, blijft kwalificeren.

Lees in het besluit meer over de aanvullende eisen. Download hier het cao-besluit van 21 september 2023 op de website van Kinderopvang werkt!

Het overzicht van de diploma’s die hieronder vallen vind je in de diplomalijst in bijlage 13 van de cao, de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker.