27 februari 2024

Internetconsultatie subsidieregeling groepshulpen – reactie BK en BMK

Onderstaande tekst hebben BK en BMK gezamenlijk opgesteld. Deze internetconsultatie, over een subsidie van 1 groepshulp per houder, staat nog open tot 6 maart. Jullie input wordt door ons en door de ministeries enorm op prijs gesteld.

Lees hier meer over de regeling

Klik hier voor de internetconsultatie

 

Zoals minister van Gennip in haar Kamerbrief van september 2022 rondom de aanpak personeelstekort in de kinderopvang aangaf, is de kinderopvang een essentiële sector voor de kwaliteit van onze samenleving. In de Kamerbrief van april 2023 over de Voortgang Aanpak personeelstekort kinderopvang geeft de minister aan samen met de kinderopvangsector, haar collega van OCW, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en VNO-NCW een loopbaanpad voor de kinderopvang te ontwikkelen. Hierdoor kunnen kandidaten zich stapsgewijs ontwikkelen tot pedagogisch professional, via verschillende functies met een bijbehorende leerlijn praktijkleren in het mbo.

Uiteindelijk is dit Het Ontwikkelpad Kinderopvang geworden, één van de maatregelen en acties die we als sector samen met de minister uitwerken om huidig personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken. Niets doen is geen optie en door met een divers palet aan partners te werken aan ongebaande paden, brengen we iets in beweging. Dat merken we nu al; het geeft positieve energie op de werkgeverservicepunten en het leidt tot interesse bij andere sectoren. De samenwerking tussen ministerie en werkveld is goed en iedereen is gedreven om dit tot een succes te maken.

Om deze beweging vast te houden en echt van toegevoegde waarde te laten zijn op de lange termijn, zien we een aantal aandachtspunten m.b.t. deze subsidieregeling:

  1. Januari 2023 is er door het ministerie SZW een informele uitvraag gedaan onder 371 kinderopvangorganisaties over de ervaring met de inzet van groepshulpen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zonder subsidie werkt 2/3e van de ondervraagden al met groepshulpen. De groepshulpen worden aangenomen om de werkdruk van de pedagogisch professionals te verlagen, door het overnemen van licht huishoudelijke en verzorgende werkzaamheden. Voor het ontwikkelen van een subsidie die iets toevoegt is het wenselijk met deze werkgevers in gesprek te gaan om te onderzoeken waar ze echt mee geholpen zijn. Punten die wij van onze leden terugkrijgen:
    – Zij geven collectief aan dat de subsidie van 1 medewerker per houder een druppel op een gloeiende plaat is. Zij zullen om deze reden de subsidie niet gaan aanvragen en dat is zonde. Juist deze werkgevers hebben de potentie en de backoffice om klasjes samen te stellen en zo meerdere mensen tegelijk op te leiden. Daar profiteert de hele sector van, ook de kleinere kinderopvangorganisaties. Wij adviseren daarom om de subsidievoorwaarde om te buigen naar 1 medewerker per LRK-nummer.
    – Het gat tussen het niveau groepshulp en het niveau van een pedagogisch professional is aanzienlijk en doorgroeien is niet voor iedereen weggelegd. De schatting nu is dat ongeveer 1/3e doorgroeit naar een functie als pedagogisch professional. Doorstromen naar de functie van gastouder behoort ook tot de mogelijkheden van het Ontwikkelpad. Doorstromen hoeft ook niet altijd want ontwikkelen in de breedte juichen wij net zo hard toe.
  2. De subsidie is tijdelijk van aard. Dat betekent een onzekere investering voor werkgever en werknemer.
  3. De techniek achter de juiste route (eerst subsidie aanvragen voor praktijkleren) is
    complex en verdient nogmaals aandacht. Deze subsidieregeling kan alleen ingezet worden voor de loonkosten van de groepshulp die een praktijkverklaring wil halen, een mbo-certificaat op niveau 2 of een diploma op niveau 2 (mits er al subsidie voor praktijkleren is toegekend). Niet voor mensen die certificaten of diploma’s op niveau 3 willen halen. Aangezien dat laatste wel wordt gestimuleerd door de Scholingstegels van het Ontwikkelpad is het goed om dit zorgvuldig uit te werken.