16 november 2023

Duurzaamheid: deze ontwikkelingen hebben op korte termijn impact op je bedrijfsvoering

Foto: Noah Buscher

Een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Dat is waar wij ons voor inzetten. Samen met onze leden.

Duurzaamheid gaat over de balans tussen People, Planet en Profit. Het is niet alleen groen en klimaat, het gaat ook over mensen, de economie en welvaart. Zonder gezonde bedrijfsvoering kun je niet goed voor je mensen zorgen en zonder goede mensen heb je geen gezond bedrijf. En zonder planeet wordt het allemaal nog wat ingewikkelder.

Dus waar te beginnen?

Waarschijnlijk doe je als organisatie al meer dan je denkt. Omdat je dat graag wilt of omdat het je wettelijke plicht is. Toch moet er ook nog heel veel gebeuren. De planeet kan namelijk niet wachten en dus heeft de (Europese) wetgever ook niet gewacht.

BK zet, met hulp van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, een aantal ontwikkelingen op een rij die nu al gelden of binnenkort impact gaan hebben op je bedrijfsvoering. Vaak geldt een verplichting in eerste instantie vanaf 250 fte dan wel medewerkers of een jaaromzet van meer dan €40/€50 miljoen. Toch is dat geen reden om achterover te leunen want uiteindelijk moet iedereen aan de slag en willen we als sector een belangrijke bijdrage leveren. Zie het als investering op lange termijn: je bespaart geld en energie, je motiveert je mensen en last but not least: de volgende generaties lopen in grote getalen op onze locaties rond. Goed voorbeeld doet volgen.

Wetten, regels en rapportageverplichtingen op korte termijn

2023

2024

  • Werkgebonden personenmobiliteit. Vanaf 100 medewerkers of meer ben je verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers, zie: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De duurzaamheidsrapportage geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Vanaf 2025 wordt het verplicht voor organisaties die aan minimaal 2 van de 3 onderstaande voorwaarden voldoen:
    • Meer dan 250 medewerkers
    • Meer dan €40 miljoen omzet per jaar
    • Meer dan €20 miljoen op de balans
  • Vanaf 2026 geldt de verplichting ook voor de beursgenoteerde mkb bedrijven. Zie: Verplichte duurzaamheidsrapportage: dit betekent het.
  • Per 1 januari 2024 is er een verbod op het gebruik van plastic wegwerpbekers en -bakjes, zie hiervoor de website van Rijksoverheid.

2025

Ontwikkelingen op de lange termijn 

Circulair maken productketen

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderzoek gedaan naar de producentenverantwoordelijkheid voor het circulair maken van de luierketen. Dat gaat niet alleen over luiers voor kinderen, maar ook in toenemende mate voor ouderen. BK volgt de ontwikkelingen hierover. We weten van een aantal leden dat ze al bezig zijn met pilots voor wasbare luiers. Wil je hier ook mee aan de slag, we horen het graag!

CO2-reductie

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wordt er door de overheid gestuurd op CO2-reductie. Het doel is om in 2030 tenminste een reductie van 55% te realiseren (Europees doel: Fit for 55%). Dit is al snel. Om hier goede ondersteuning voor aan te bieden hebben we met de andere sectororganisaties de ambitie om in 2024 een Routekaart Verduurzaming Huisvesting in de kinderopvang te ontwikkelen. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is daarbij de penvoerder en zal in afstemming met ons de routekaart uitwerken. Deze routekaart is een hulpmiddel en kunnen we zo breed inrichten als we zelf willen. Meer informatie volgt zodra het kan.

Hulp nodig of suggesties?

Mist er iets in dit overzicht? Of heb je meer houvast nodig bij een maatregel? Mail ons of neem direct contact op met het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang via info@waarborgfondskinderopvang.nl. Er wordt door het fonds een kennisnotitie over CSRD voorbereid die we met jullie zullen delen. Ook biedt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang een verdiepingscursus over verduurzaming van de huisvesting aan. Klik hier voor meer informatie.