12 juni 2023

Vandaag 12 juni: Internationale Dag tegen kinderarbeid

Foto: Shirota Yuri

“In de kinderopvang willen we niet alleen het beste voor ‘onze’ kinderen, maar voor de kinderen in de hele wereld”

Wereldwijd verrichten 160 miljoen kinderen kinderarbeid. Dat zijn er 160 miljoen teveel.
In Kinderopvangtotaal staat vandaag een artikel over de strijd tegen kinderarbeid en hoe we hier vanuit onze sector een bijdrage aan kunnen leveren. Twee kinderopvangorganisaties vertellen ter illustratie hoe zij hier mee aan de slag gaan. Al eerder heeft Kinderopvangtotaal een uitgebreid interview afgenomen met Ileen Purperhart van Kinderopvang Hestia over dit onderwerp. De onderbouwing van Ileen om ons als branche hard te maken in de strijd tegen kinderarbeid is geen speld tussen te krijgen. ‘We willen het allerbeste voor “onze” kinderen in de opvang. We willen van alles met ze bereiken, we willen dat ze zich ontwikkelen, we willen ze stimuleren en een onbezorgde tijd geven. Kortom, we willen dat kinderen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het kan toch niet dat omdat wij dit voor “onze” kinderen in de westerse wereld willen, we kinderen aan de andere kant van de wereld daarvoor moeten laten werken?’, aldus Ileen.

Wist je dat er voor bedrijven wetgeving aankomt die de kans op kinderarbeid moet verkleinen? Dat geldt ook voor kinderopvangorganisaties.
Op dit moment is je bedrijfsketen kinderarbeidvrij maken nog een keuze, maar door de aanstaande Wet Zorgplicht Kinderarbeid, zijn bedrijven met 250 FTE of meer straks verplicht om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Bedrijven moeten dan verklaren dat zij zorgvuldig werken om te voorkomen dat hun goederen of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand komen. Dit betekent ook dat bedrijven onderzoek moeten doen als er een redelijk vermoeden bestaat. ‘Daarom is het goed als je er nu al mee begint’, zegt Purperhart. ‘Ook al heb je minder dan 250 FTE in dienst, ook dan heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Actie vanuit de branche kinderopvang
Kinderopvang Hestia heeft samen met BK en BMK een aantal initiatieven opgezet in de strijd tegen kinderarbeid. Er zijn inmiddels twee online sessies voor kinderopvangorganisaties geweest over de strijd tegen kinderarbeid en er zullen er meer volgen. Het doel is onder meer het creëren van bewustzijn bij leden en niet-leden van de brancheorganisaties en het informeren over de nieuwe, aanstaande wetgeving. Daarnaast voeren we iedere sessie een aantal verdiepende gesprekken met grote leveranciers in de kinderopvang (hofleveranciers) om te horen hoe ver zij zijn in bewuste en verantwoorde productie en levering van producten aan onze kinderopvangorgansaties. Denk daarbij aan speelgoed, meubilair, fruit en andere levensmiddelen, textiel, enz.

Bijeenkomst 20 juni MKB-Nederland
MKB-Nederland organiseert op 20 juni 2023 de bijeenkomst; “Kinderarbeid in de bedrijfsketen: samen pakken we verantwoordelijkheid en ondernemen we actie”. Onder leiding van journalist, presentator en ‘Wie is de Mol?” deelnemer Sander de Kramer gaan we het gesprek aan. Je komt meer te weten over de (vervolg)stappen die je kunt zetten om kinderarbeid in de bedrijfsketen tegen te gaan en hoe je hierin samenwerkt met anderen. Want, je hoeft dit niet alleen te doen. Onze wens: het creëren van een open sfeer waarin we samen bekijken hoe we verantwoordelijkheid kunnen pakken en in actie komen.

Wil je graag deelnemen aan deze bijeenkomst? Deze vindt op 20 juni van 13.30 tot 16 uur live in Den Haag plaats. Mail dan naar Pam Comfurius (pam@kinderopvang.nl) of Maryse Broek (broek@bmko.nl)  voor een aanmeldlink.

Meer informatie?