16 november 2023

Begroting SZW 2024 aangenomen door Eerste Kamer

Foto: Bernard Hermant

Dinsdag 14 november debatteerde de Eerste Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024. De begroting werd direct na afloop van de behandeling zonder stemming aanvaard.

Met de aanvaarding van de begroting SZW voor 2024 door de Eerste Kamer is de extra verhoging van de kinderopvangtoeslag voor 2024 definitief vastgesteld. Formeel moet de Eerste Kamer ook nog instemmen met het pakket Belastingplan 2024, waarin de financiële dekking voor deze verhoging is geregeld. Dit zal halverwege december plaatsvinden.

Vooruitlopend op de besluitvorming heeft de minister van SZW op 7 november in een Kamerbrief aangekondigd dat zij werkt aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. Vooruitlopend daarop zal de Dienst Toeslagen ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uitbetalen op basis van de nieuwe maximum uurprijzen, nog voor het Spoedbesluit definitief is vastgesteld. Toeslagen loopt daarmee vooruit op de besluitvorming, zodat ouders zo snel mogelijk over de hogere voorschotten kunnen beschikken. Hiermee wordt voorkomen dat ouders halverwege 2024 met terugwerkende kracht een eenmalig afwijkend hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangen, wat tot verwarring kan leiden. Je kunt ouders dus informeren dat zij voor 2024 de kinderopvangtoeslag uitbetaald zullen krijgen op basis van het nieuwe toeslagtarief, zie ook de nieuwsbrief van Rijksoverheid.

De spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag is opengezet ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met vandaag 16 november reageren op internetconsultatie.nl.