7 november 2023

Kamerbrief: verhoging kinderopvangtoeslag 2024 toch al vanaf december uitbetaald

Foto: Josh Appel

Vandaag heeft minister Van Gennip van SZW een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de extra verhoging van de kinderopvangtoeslag. Uit de brief blijkt dat het ministerie van SZW en de Dienst Toeslagen alvast anticiperen op de extra verhoging van de toeslag, en de uitvoering reeds aan het voorbereiden zijn. Dit zonder dat de Eerste Kamer de begroting waarin de verhoging geregeld is, heeft goedgekeurd.

Het ministerie bereidt nu een wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 voor, die naar verwachting in maart 2024 in werking zal treden. Vooruitlopend op dat besluit zal de Dienst Toeslagen het voorschot van de kinderopvangtoeslag al per december (waarin het voorschot voor januari 2024 wordt uitbetaald) verhogen. De maximumuurtarieven worden door de extra verhoging als volgt:

  • Dagopvang: 10,25
  • Buitenschoolse opvang: 9,12
  • Gastouderopvang: 7,53

Blij verrast door snelle actie
Wij zijn positief verrast door de inhoud van deze brief, omdat deze afwijkt van de lijn die eerder met het ministerie werd besproken. Formeel hoort de minister natuurlijk te wachten totdat de begroting is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De minister wilde daarna in overleg met de sector om te bespreken hoe we ervoor zorgen dat deze verhoging bij ouders terecht komt.

De “escape-route” die de minister heeft gevonden blijkt te liggen in het kunnen anticiperen op de totstandkoming van wet- en regelgeving. Daardoor kan de uitvoering alvast ter hand worden genomen voordat alle formele stappen zijn gezet.

Hogere maximumuurprijs moet niet leiden tot een hoger uurtarief voor ouders
In de brief benadrukt de minister nogmaals dat een hogere maximumuurprijs niet moet leiden tot een hoger uurtarief voor ouders. Zij zal daarom de ontwikkeling van de uurtarieven monitoren en  vergelijken met de ontwikkeling van tarieven in afgelopen jaren.

Klik hier voor de kamerbrief