7 november 2023

Economen over hoe het anders kan: ‘Voer een serieus gesprek over schaarste’

Foto: Sebastian Pandelache

Rutte IV wilde de kinderopvang ‘bijna gratis’ maken. Dit zou de toegankelijkheid voor werkende ouders moeten verbeteren en de arbeidsparticipatie verhogen. Inmiddels is duidelijk dat deze enorme investering van publieke middelen niet doelmatig en niet doeltreffend is. Door deze kritiek en de val van het kabinet staan de plannen nu on hold.

Hoogste tijd, vonden BK, BOinK en PPINK, om met de blik van economen en andere wetenschappers de vraagstukken rond kinderopvang te beoordelen op basis van feiten en zo de basis te leggen voor toekomstbestendige kinderopvang. Wij vroegen ESB, vakblad voor economen, hiervan een dossier samen te stellen. Dit dossier wordt aanstaande donderdag gepubliceerd.

Hoofdredacteur Jasper Lukkezen trapte afgelopen zaterdag af met een opinieartikel in het FD: ‘Vertel kiezer geen sprookjes, maar voer een serieus gesprek over schaarste.’ Hierin gaat Lukkezen in op de vraag of we het überhaupt moeten hebben over marktwerking. Volgens hem zouden we het moeten hebben over: waar zetten we schaarse arbeidskrachten in, en waar niet? “Minder marktwerking betekent wachtlijsten en een lobbyen om rechten in plaats van een hogere prijs.”

Lees hier het hele artikel.