6 juni 2023

Duizenden gastouders vrezen de opvang te moeten sluiten vanwege veel te laag berekende uurvergoeding

Foto: krakenimages

Sinds 2019 zijn er 50.000 kindplaatsen verdwenen in de gastouderopvang. Een terugloop van maar liefst 41%. En dat terwijl de kinderopvang door heel Nederland onder grote druk staat en we deze plekken heel hard nodig hebben.

Door recente besluiten van het kabinet om de kwaliteitseisen voor gastouderopvang te verhogen, komen gastouders onder nog hogere druk te staan. De Brancheorganisatie Kinderopvang onderschrijft dat voor de gastouderopvang betere kwaliteitseisen nodig zijn, maar door de maximumvergoeding met slechts €0,21 per uur te verhogen wordt deze kwaliteitsslag voor veel gastouders een onneembare horde.

Gastouderopvang is een unieke en onvervangbare vorm van kinderopvang die juist ouders bedient met onregelmatige diensten of in dunbevolkte gebieden zit waar zelfs geen school meer te vinden is. Het risico om nog eens 50.000 van dit soort cruciale plekken te verliezen kunnen we absoluut niet nemen”, aldus Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Uit kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy blijkt dat er een groot gat zit tussen het vergoedingstarief van de overheid en de uurprijs die gastouders nodig hebben. Uit het kostprijsonderzoek blijkt dat de werkelijke uurprijs op €9,62 ligt, terwijl de prijs die de overheid vergoedt in 2023 niet verder komt dan €6,85. Een gat van 40% in de bekostiging wat gastouders op dit moment direct voelen, want velen van hen trekken aan de bel en geven aan dat ze gedwongen worden te stoppen: “Aan het realiseren van goede kwaliteit hangt ook een prijskaartje”, concludeert Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang. “Kennelijk is de overheid niet bereid om die te betalen”.

Morgen, woensdag 7 juni, debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de kinderopvang in Nederland. De Brancheorganisatie Kinderopvang vraagt samen met duizenden gastouders de Tweede Kamer en minister Van Gennip de ogen te openen voor dit financiële gat dat ouders en kinderen direct gaan merken wanneer gastouders de komende maanden besluiten hun voordeur te sluiten.