17 oktober 2023

Compensatieregeling Stint opengesteld

De Rijksoverheid heeft de compensatieregeling voor de Stint opengesteld. Je kunt compensatie krijgen als je op 2 oktober 2018 een Stint van 800 of 1.200 watt had of alleen een startset. Hoeveel geld je krijgt, hangt onder andere af van de ouderdom van de Stint.  Via deze link kun je de vergoeding aanvragen. Doe dit voor 15 januari 2024.

Wat is nodig voor de aanvraag? 
In deze brief geeft het Ministerie van I&W uitleg over de aanvraag van de regeling. Om de compensatie aan te vragen heb je o.a. het volgende nodig:

  • een document dat bewijst dat je op 2 oktober 2018 een Stint van 800 en/of 1.200 watt bezat of leasete. Of alleen een startset. Bijvoorbeeld (een kopie van) de koop-, huur- of leaseovereenkomst. Op dit document moet in ieder geval staan om wat voor type Stint het gaat en wat het aankoopbedrag is.
  • een kopie van de verzekeringspolis of bewijs van premiebetaling waaruit blijkt dat je een motorrijtuigenverzekering hebt afgesloten;
  • een Nederlands bankrekeningnummer, van jezelf of van je bedrijf (geen spaarrekening).

Let op! Ondanks onze grote bezwaren moet je bij de aanvraag voor een Stint van 1.200 watt ook een  akte van cessie ondertekenen die je vervolgens digitaal én per post moet opsturen. Naar welk adres lees je hier.

Anti-cessie-fonds
We weten dat veel kinderopvangorganisaties er moeite mee hebben om de cessie-bepaling te tekenen. In een recente uitzending van BNR (vanaf minuut 13.45) werd een scherpe analyse gemaakt van het oneigenlijke karakter van de bepaling. Wil je wel in aanmerking komen voor de compensatie maar voel je je bezwaard om de cessie te tekenen? Weet dan dat er in de sector gewerkt wordt aan de oprichting van een fonds waaruit de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) kunnen worden gedragen. De initiatiefnemers roepen alle kinderopvangorganisaties die een beroep doen op de compensatieregeling op om een bijdrage aan het fonds te leveren. Dit kan door een nader te bepalen percentage – zeg 10 tot 25% – van het compensatiebedrag in het fonds te storten. De gedachte achter het fonds is dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En dat dit voor de fabrikanten van de Stint, na vijf jaar procederen en nog steeds geen einde in zicht, behoorlijk onder druk staat.

Het initiatief wordt op korte termijn verder uitgewerkt en dan zullen we erover berichten. Wil je de initiatiefnemers met raad en daad bijstaan, en/of wil je alvast laten weten wat je van het initiatief vindt, laat het dan aan ons weten. Wij hebben contact met deze groep kinderopvangorganisaties en ondersteunen dit initiatief van harte.