2 oktober 2023

Definitieve compensatieregeling Stint: wat kan je verwachten?

Onlangs informeerden we jullie over de conceptregeling voor de schadevergoeding voor de Stints. Na bijna vijf jaar procederen en onderhandelen in dit emotioneel beladen dossier leek een deugdelijke compensatie binnen handbereik en zouden we dit hoofdstuk waardig kunnen afsluiten. Toen kwamen de kleine lettertjes. In de conceptregeling koppelt het ministerie een schandalige voorwaarde aan de schadevergoeding: kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen, waar de hoogste rechter op aandrong, worden verplicht mee te werken aan een eventuele rechtszaak tegen de fabrikant van de Stint.

Internetconsultatie “squid game”
De conceptregeling is ter internetconsultatie voorgelegd. BK en BMK, 119 kinderopvangorganisaties én PostNL hebben hier gebruik van gemaakt en aangegeven dat zij geen vorderingen op derden hebben en de cessie-voorwaarde als niet passend, onnodig en onuitvoerbaar zien. Het enige antwoord van de Staat hierop is dat zij niet kan volgen dat “gebruikers en/of eigenaren van de Stint geen vordering zou kunnen hebben op derden.” De cessie-bepaling is dus ook gewoon in de regeling blijven staan.

Hoogte compensatie
De compensatie bestaat uit een bedrag voor de waardevermindering van de Stint en een forfaitair bedrag voor de gevolgschade. De vergoeding voor de waardevermindering hangt af van de ouderdom van de Stint. Het bedrag voor de gevolgschade is (na moeizaam onderhandelen) uitgekomen op € 3500 per Stint. We weten dat de meeste Stints in 2017 en 2018 zijn aangeschaft. Voor deze Stints komt de compensatie dus rond de € 10.000,- per Stint uit.

Consequenties cessie-bepaling
Ondanks alle bezwaren die zijn geuit tegen de cessie-voorwaarde van het Ministerie, is deze er gewoon in blijven staan. Wij hebben juridisch advies gevraagd over de mogelijke consequenties van het tekenen van de cessie-overeenkomst. Helaas kan niemand dat exact bepalen. Het staat zeker niet vast dat de Staat een eventuele zaak zou winnen. De cessie-bepaling kán de Staat wel sterken in haar overtuiging dat ze een sterke zaak heeft tegen de fabrikant. Onze juristen menen dat dat niet het geval is. Het grote aantal reacties op de Internetconsultatie (120 organisaties hebben gereageerd conform de lijn van BK en BMK) is daarin van aanzienlijk belang.

De Staat heeft zich inmiddels al bij de fabrikant gemeld en zal de fabrikant van iedere afzonderlijke getekende cessie-overeenkomst op de hoogte stellen om zo het op de fabrikant te vorderen bedrag nauwkeurig bij te houden.

Oproep: doe mee aan een anti-cessie-fonds
Tegen bovenstaande achtergrond is het wat ons betreft niet raadzaam om onder voorbehoud of protest van gehoudenheid te tekenen omdat dat ertoe kan leiden dat de Staat het beroep van kinderopvangorganisaties op de regeling niet honoreert. Tegelijkertijd weten we dat veel kinderopvangorganisaties zich bezwaard blijven om de cessie-bepaling te tekenen.

Om uit dit dilemma te komen, is er een prachtig initiatief in de sector ontstaan. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een fonds waaruit de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) kunnen worden gedragen. De initiatiefnemers roepen alle kinderopvangorganisaties die een beroep doen op de compensatieregeling op om een bijdrage aan het fonds te leveren. Dit kan door een nader te bepalen percentage – zeg 10 tot 25% – van het compensatiebedrag in het fonds te storten. De gedachte achter het fonds is dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En dat dit voor de fabrikanten van de Stint, na vijf jaar procederen en nog steeds geen einde in zicht, behoorlijk onder druk staat.

Het initiatief wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Wil je de initiatiefnemers met raad en daad bijstaan, en/of wil je alvast laten weten wat je van het initiatief vindt, laat het dan aan ons weten. Wij hebben contact met deze groep kinderopvangorganisaties en ondersteunen dit initiatief van harte.

Hoe nu verder
De regeling zal medio oktober in uitvoering komen. Kinderopvangorganisaties hebben dan drie maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. Wij informeren jullie zo snel mogelijk over de wijze waarop je de compensatie aan kunt vragen, een eventuele disclaimer die je zou kunnen tekenen, en de wijze waarop je kunt deelnemen aan het anti-cessie-fonds.

Meer lezen?
Lees de volledige kamerbrief hier.