18 oktober 2023

Branchepartijen in gesprek met toezichthouders Gastouderopvang

Foto: Benjamin Manley

GGD GHOR Nederland organiseert 3 keer per jaar een specialistendag gastouderopvang waar toezichthouders uit het hele land naar toekomen. Op iedere specialistendag worden naast actualiteiten ook diverse onderwerpen uitgediept waaronder op 26 september: casuïstiek bespreking met toezichthouders en vertegenwoordigers van branchepartijen.

Wij zijn, samen met de andere branchepartijen, uitgenodigd om in gesprek te gaan met toezichthouders GGD. Het doel van de middag is het uitwisselen van visie op en ervaringen met toezicht en kwaliteit van gastouderopvang. Zowel de toezichthouders als wijzelf hebben verschillende casussen (geanonimiseerd) ingebracht ter bespreking met elkaar.

Reflectie en dialoog vormden de rode draad van de gesprekken met elkaar. Onderverdeeld in kleine groepjes zijn verschillende casussen besproken met als uitgangspunt dat iedere deelnemer vanuit het perspectief van de ander kijkt en waarmee we het begrip voor elkaars positie willen vergroten.

Er zijn verschillende onderwerpen en ingewikkelde thema’s besproken, denk hierbij aan:

  • gemis aan dialoog tussen toezichthouder en gastouder en gastouderbureau en ieders rol hierin,
  • het missen van een korte terugkoppeling vanuit de toezichthouder na een inspectiebezoek,
  • advies handhaving nader besproken zodat we hiervan kunnen leren (vanuit iedere rol bezien):
  • beeldvorming gastouderopvang (is een unieke vorm van kinderopvang en niet vergelijkbaar met reguliere dagopvang).
  • Gastouderbureaus zoveel mogelijk betrekken bij het toezicht, zowel door de gastouder als toezichthouder.

Bij de terugkoppeling bleek dat het door alle aanwezigen als heel positief ervaren is om met elkaar in gesprek te gaan over soms best pittige casussen. Er zijn geen oordelen geveld over de uitkomsten van inspectiebezoeken maar er is vooral gesproken over hoe het anders zou kunnen en er zijn tips en adviezen uitgewisseld.