Aflevering 8 met Wytske Postma

Politieke programma van het CDA voor de kinderopvang

Volgens het politieke programma van het CDA moet kinderopvang voor ouders beter aansluiten bij de situatie thuis en de situatie op school. Dat vergt veelal kleinschalige, op maat gerichte initiatieven en daarom is het CDA er geen voorstander om alles op te leggen vanuit de overheid. Ook wil het CDA de regels voor buitenschoolse opvang versimpelen. Zij zetten zich ervoor in om de schotten tussen kinderopvang (met name de buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal en de basisschool te slechten. De regels die gelden voor buitenschoolse opvang wil Postma versimpelen, zodat de regelgeving meer aansluit bij het gebruik in het onderwijs. Wytske Postma gaat hierover met ons in gesprek.