Aflevering 7 met Gijs van Dijk

Gelijke kansen van de PvdA

De PvdA zet in op gelijke kansen. Alle jonge kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot publiek gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers. Hier kunnen ze de hele dag terecht, ongeacht wat hun ouders doen. Volgens de PvdA moet Kinderopvang net als basisscholen een publieke voorziening worden zonder winstoogmerk. Tijd voor een kritisch gesprek over de plannen van het PvdA en we bevragen Gijs van Dijk over de haalbaarheid hiervan.