6 september 2023

Webinar ontwikkelpad kinderopvang op maandag 2 oktober 2023

Foto: Sigmund

De kinderopvangsector heeft te maken met grote personeelstekorten. Om het personeelstekort aan te pakken hebben de ministeries van SZW en OCW samen met sectorpartijen BK en BMK een ontwikkelpad voor de kinderopvang gecreëerd. Eerder is hierover gecommuniceerd in de Kamerbrief van 26 april over de aanpak van het personeelstekort in de kinderopvang onder de toenmalige werktitel ‘loopbaanpad met leerlijn’.

SZW: je kunt als werkgever het ontwikkelpad gebruiken om werkzoekenden, die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te laten instromen als groepshulp in jouw organisatie. Zo wordt de werkdruk op de pedagogisch professionals direct verlicht. Daarnaast kunnen huidige en nieuwe groepshulpen die dat willen zich stapsgewijs verder ontwikkelen, waar mogelijk tot pedagogisch professional.

Wat kunt u verwachten van het webinar?
In het webinar krijg je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Hoe krijgt het ontwikkelpad (individueel) vorm en inhoud?
  • Welke voordelen biedt het ontwikkelpad voor kinderopvangorganisaties?
  • Hoe kunnen kinderopvangorganisaties het ontwikkelpad gebruiken?
  • Wat is er bekend over de aankomende subsidieregeling in het kader van het ontwikkelpad?

Aanmelden
Het webinar wordt gehost en gefaciliteerd door NLwerktaanwerk. Aanmelden voor het webinar kan hier.
Deelname is gratis.

Datum en tijd
Datum: maandag 2 oktober 2023
Tijd: 13:30 – 14:30 uur

Locatie
Het webinar wordt online gehouden. Je kunt deelnemen via een computer of mobiel apparaat.

We hopen je te zien op 2 oktober!