8 september 2023

Implementatie herziene beroepscode – Het ‘Kinderopvang Dilemmaspel’

Foto: Tanaphong Toochinda

In het begin van het nieuwe jaar is de beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang geactualiseerd (lees hierover meer in onze eerdere berichtgeving). Om de herziene beroepscode goed te implementeren is er in samenwerking met het werkveld een visual ontwikkeld waarin helder wordt gemaakt welk belang en impact het werken met de beroepscode heeft. Ook is gezocht naar een inspirerende manier om de beroepscode echt op de werkvloer te laten landen!

Kinderopvang werkt! heeft nu een nieuwe tool ontwikkeld, namelijk een ‘dilemmaspel’. Voor veel medewerkers zal dit herkenbare situaties opleveren een ‘knaagsituatie in het werk’. Medewerkers moeten soms een lastige keuze maken, die voor- én nadelen kent. Het kan gaan om kleine, maar ook om grotere vraagstukken, zoals de veiligheid van het kind.

Dit kaartspel is digitaal te downloaden en nodigt pedagogisch medewerkers hun dilemma te nader te onderzoeken.