26 april 2023

Stelselherziening kinderopvang wordt opnieuw bekeken

Foto: Rodnae Productions

Onze kinderopvang staat onder grote druk. De hardwerkende kinderopvangprofessionals werken dag in dag uit om het beste te doen voor kinderen en ouders. Om de juiste dingen te doen voor de kinderopvang moeten we met z’n allen terug naar de tekentafel en de echte problemen oplossen in de kinderopvang, namelijk het enorme tekort aan plekken en medewerkers. Daarna kunnen we verder met het bouwen aan een nieuw stelsel!

Als antwoord op de Toeslagenaffaire was het kabinet van plan om kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis te maken voor werkende ouders. Uit berichtgeving van de NOS lijkt dit twee jaar te worden uitgesteld. Emmeline Bijlsma: “Ik ben blij dat het kabinet oog heeft voor het enorme personeelstekort in de sector. We hopen dat dit uitstel ook de tijd biedt om zorgvuldig na te denken over de toekomst van ons stelsel. De minister gaf eerder aan dat we maar één kans hebben om het goed te doen. Hierdoor rust een grote verantwoordelijkheid op alle partners om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan de toekomst van onze kinderopvang.”

Voor ouders kan dit natuurlijk een tegenvaller lijken. Tegelijkertijd zou bijna gratis kinderopvang voor veel ouders betekenen dat zij het nakijken hadden en op een wachtlijst terecht zouden komen. Bijlsma: “Nu de kalenderfixatie op 2025 weg is, kunnen we rustig nadenken over een beter stelsel. Een stelsel waarin de kinderen die de opvang het hardste nodig hebben, ook een plekje kunnen krijgen. En waarin kinderopvang voor iedereen betaalbaar is. De SER heeft twee jaar geleden daarover een prachtig advies gegeven. Dat is een mooi uitgangspunt”.