26 oktober 2023

Steekproef BSO-Bus in november

Begin november zal het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang weer een steekproef uitvoeren om te toetsen of de afspraken uit het convenant goed worden nageleefd. De resultaten van de eerste vijf steekproeven laten zien dat 98,1% van de deelnemende kinderopvangorganisaties aan de steekproef, voldoen aan de voorwaarden.

De deelname aan de steekproef loopt echter terug. Als de deelname aan de steekproef onvoldoende is, of als uit de resultaten van de steekproef blijkt dat organisaties zich niet houden aan de afspraken, kan het convenant door de Minister ontbonden worden.

We roepen daarom iedereen op mee te blijven doen aan de steekproef en de gevraagde informatie snel te retourneren aan het Waarborgfonds. Hierbij de link naar de oproep van het Waarborgfonds.