12 april 2024

Sectorrapport Kinderopvang: doe je mee?

Sinds 2005 maakt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang jaarlijks in samenwerking met de sectororganisaties in de kinderopvang het Sectorrapport Kinderopvang. Het rapport geeft een onafhankelijk inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector. Hiervoor hebben we de jaarcijfers nodig van zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties.

Doe je ook mee? Lever dan de jaarrekening 2023 aan bij het Waarborgfonds! Elke vorm van jaarcijfers telt: van een officieel jaarverslag tot een uitdraai van de balans en de winst- en verliesrekening.

Voor extra verdieping en inzichten stelt het Waarborgfonds graag ook wat vragen aan de leden van het Panel Kinderopvang. Iedereen met een eigen account kan hieraan meedoen. Deze oproep is vooral gericht aan de kleinschalige kinderopvangorganisaties. Ook jouw deelname is heel waardevol voor het Sectorrapport.

De jaarcijfers en antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet individueel herleidbaar.

Ga naar de website van het Waarborgfonds Kinderopvang voor meer informatie en om deel te nemen