12 april 2024

Reactie BK en Nysa op internetconsultatie Besluit verbetertraject Gastouderopvang – nog open t/m 15 april!

Het Besluit kwaliteit gastouderopvang is een vervolg op het ‘wetsvoorstel verbetermaatregelen gastouderopvang’ dat in juni 2023 open heeft gestaan voor internetconsultatie. In het besluit waarop nu gereageerd kan worden, worden de maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren verder uitgewerkt. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus, en op het professionaliseren van gastouders.

Reageren op een internetconsultatie is altijd nuttig! De Raad van State leest namelijk mee en gebruikt de input voor haar advisering.

BK en Nysa hebben samen een uitgebreide reactie opgesteld. Deze kun je hier lezen. Onze reactie richt zich op:

Bestaansrecht en toegankelijkheid
Belastbaarheid en regeldruk
Betaalbaarheid en financiering
Fasering en overgangstermijnen
Beeldvorming en communicatie

Klik hier om te reageren op de internetconsultatie. Reageren kan t/m 15 april.