15 april 2024

Analyse Geschillencommissie: eenzijdig opzeggen vanwege extra zorgbehoefte

In de kinderopvang gebeurt het soms dat de houders van kinderopvangcentra de overeenkomst eenzijdig willen beëindigen. Dit gebeurt als er belangrijke (‘zwaarwegende’) redenen zijn waarbij het niet langer redelijk is om de opvang voort te zetten, bijvoorbeeld omdat de zorgbehoefte die dit ene kind nodig heeft, de zorg voor andere kinderen in gevaar brengt. Maar als een contract op deze manier wordt beëindigd, moeten er specifieke stappen en regels worden gevolgd.

Uit diverse uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang blijkt dat houders niet altijd goed op te hoogte zijn van welke specifieke stappen er moeten worden doorlopen. Daarom heeft de Geschillencommissie een analyse gemaakt van uitspraken in zaken waarin de opvangovereenkomst eenzijdig was beëindigd in verband met een extra zorgbehoefte.

Uit de analyse blijkt dat er vóórdat een overeenkomst kan worden opgezegd op grond van een verhoogde zorgbehoefte, in elk geval de volgende stappen moeten zijn doorlopen:

 1. Waarschuwen
  Een belangrijk punt is dat voordat het contract wordt beëindigd, de ouders op de hoogte moeten worden gebracht van het gedrag van het kind en de gevolgen die dit gedrag met zich meebrengt wanneer het gedrag niet afneemt, tenzij het niet redelijk is om dit van de ondernemer te verwachten. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren dat het gedrag kan leiden tot beëindiging van het contract als het niet verbetert.
 2. Communiceren met en informeren van de ouders
  Het is dus belangrijk om de ouders goed te informeren over het gedrag van het kind. Onvoldoende communicatie en het ontbreken van formele waarschuwingen kunnen worden gezien als nalatigheid in het verstrekken van informatie.
 3. Toepassen van zorgprotocollen
  Het toepassen van zorgprotocollen kan helpen om de situatie in de opvang te beheersen en de communicatie met de ouders te verbeteren. Het is belangrijk dat een zorgaanbieder die zegt een zorgprotocol te gebruiken, dit ook altijd doet. Het niet naleven van deze protocollen kan als een gebrek aan ‘zorgvuldigheid’ worden gezien
 4. Alternatieve oplossingen
  Volgens artikel 11 lid 3 van de Algemene Voorwaarden is de ondernemer verplicht voldoende inspanningen te leveren bij het zoeken naar alternatieve oplossingen. Er moet grondig onderzocht worden of er een redelijk alternatief is voor de opvang, en of er nog extra mogelijkheden zijn ter oplossing van het probleem.

Als een houder niet zorgvuldig al deze stappen heeft doorlopen, en een ouder verweert zich tegen de opzegging bij de geschillencommissie of de kantonrechter, dan heeft de ouder een grote kans in het gelijk te worden gesteld. Overweeg je dus om contracten op te zeggen dan is het van het grootste belang je goed voor te bereiden. Vraag hierbij juridisch advies. Leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang kunnen zonder extra kosten eerstelijns advies krijgen van de juridische helpdesk (juridisch@kinderopvang.nl of 020 896 5133). Voor specifieke casussen en uitgebreider advies kan de juridische helpdesk doorverwijzen naar de juridische dienstverlening van DKVA (voor leden tegen gereduceerd tarief).

Lees via de link de volledige analyse van de Geschillencommissie over eenzijdig opzeggen. Op de website van het Klachtenloket Kinderopvang vind je ook andere analyses, deze vind je hier.

Ga naar de analyse