12 april 2024

Commissiedebat Kinderopvang: update nieuw stelsel

“Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.” Wij sluiten ons volledig aan bij deze Loesje-tekst  die Kamerlid Inge van Dijk (CDA) gister uitsprak tijdens het Commissiedebat Kinderopvang in de Tweede Kamer. Uiteraard waren alle partijen van het kinderopvangakkoord bij het debat aanwezig.

In aanloop naar het debat vroegen wij, samen met andere partijen uit de sector, aandacht voor het belang van spelen. We zijn blij dat de minister en Kamerleden hier gehoor aan gaven.

De focus tijdens het debat lag op de herziening van het financieringsstelsel. De verschillende varianten zijn besproken waarbij meer zekerheid voor de ouders uitgangspunt is. De varianten die in de eerder gestuurde Kamerbrief zijn genoemd, worden ambtelijk verder uitgewerkt. De minister heeft toegezegd voor de zomer meer duidelijkheid te geven over welke variant van een nieuw stelsel wordt uitgewerkt tot wetsvoorstel. Uiteraard is de uiteindelijke keuze aan een nieuw kabinet.

Ook zijn wij blij met de aandacht die er was voor de gastouderopvang. Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en André Flach (SGP) vroegen aandacht voor de zorgelijke trend van het dalend aantal gastouders, en voor de gevolgen van de aanstaande verbetermaatregelen.

De minister heeft tenslotte aangegeven met de sector in gesprek te blijven. Op die uitnodiging gaan wij graag in. Alles met tot doel een liefdevolle en speelrijke plek op de kinderopvang voor ieder kind.