8 juli 2022

Opnieuw een brandbrief over personeelstekort

Bestuurders in de kinderopvang hebben op 7 juli een brandbrief aangeboden aan de minister van SZW. De brandbrief is opgesteld als een hartenkreet namens onze sector. In de brief dragen de bestuurders oplossingen aan voor de situatie rondom het personeelstekort. BK en BMK onderschrijven dit verzoek.

Door verwachte extra vraag aan kinderopvang loopt het tekort aan medewerkers de komende jaren verder op. In 2028 zien we een tekort van 35.000 medewerkers. Daardoor is de voortgang van de dienstverlening in onze sector serieus in het geding. Dat gaat ten koste van de ontwikkelkansen voor alle kinderen en voor hun ouders. En dat terwijl de kinderopvang als bepalende voorwaarde wordt gezien om werkend Nederland draaiende te houden. Het feit dat één pedagogisch medewerker ervoor zorgt dat zeven ouders kunnen werken onderstreept dit.

In de brandbrief vragen bestuurders aan beleidsmakers om op een andere manier te kijken naar de problemen in de branche. Op drie hoofdlijnen zijn acties noodzakelijk: het aanbod van potentiële medewerkers moet groter worden, de regeldruk moet omlaag en er is ruimte nodig om te innoveren.

Klik hier voor de brandbrief.

Klik hier voor de 12 speerpunten van BK om het personeelstekort terug te dringen.

Klik hier naar de brandbrief die we in 2021 namens de sector stuurden.