8 juli 2022

Voorlopers Rijke Schooldag geselecteerd

Op maandag 22 augustus begint het programma School en Omgeving. Dit programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Het voorloperstraject Rijke Schooldag is hier een onderdeel van en is de eerste stap in de uitwerking van de Coalitieakkoord. In totaal wil minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 130 gebieden ondersteunen om aanbod te versterken, te starten of door te laten groeien. In al deze gebieden worden lokale coalities gesmeed van diverse partners uit o.a. de sport- en cultuursector, het sociaal werk en natuurlijk de kinderopvang.

Ook leden van BK hebben zich aangemeld voor dit voorloperstraject. In het najaar zoeken we ze op en nemen jullie verder mee in deze ontwikkeling.

Klik hier voor het overzicht van de voorlopers.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Wiersma.