Vakantieaanbod voorschoolse educatie

04 september 2020

Vakantieaanbod voorschoolse educatie

Begin juni konden aanbieders van voorschoolse educatie (VE) subsidie aanvragen voor een extra aanbod voor VE-peuters in de schoolvakantieweken 2020. Er was hiervoor in totaal € 7 mln. beschikbaar.

Hoewel de periode om te kunnen aanvragen ultra krap was, heeft een aantal organisaties de subsidie aangevraagd. We horen er enthousiaste verhalen over. Ouders maken graag gebruik van het gratis aanbod en de kinderen hebben er plezier in.

Er is in totaal  aanzienlijk minder budget aangevraagd dan beschikbaar was. In de subsidieregeling is helaas geen tweede aanvraagtermijn opgenomen. Vanuit de brancheorganisaties willen we minister Slob vragen die mogelijkheid alsnog te bieden, zodat aanbieders van VE het hele schooljaar 2020-2021 in alle schoolvakanties een extra aanbod kunnen realiseren.

Om tot een goed onderbouwd verzoek te komen, inventariseren we graag bij onze leden of zij gebruik zouden maken van de subsidie, als deze beschikbaar zou komen. Ook zijn we benieuwd naar de ervaringen van organisaties die al gebruik maken van de subsidie.

We doen daarom het verzoek aan de VE-aanbieders van de ’40-weken-variant’ om de korte enquête (6 vragen) in te vullen. De enquête sluit vrijdag 11 september a.s.

Bij voorbaat dank!

Klik hier om deel te nemen.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie