24 april 2024

Principeakkoord overgangscao kinderopvang

Werkgevers in de kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV en CNV,  hebben op 24 april een principeakkoord bereikt over de overgangscao voor de kinderopvang. De overgangscao loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Robert Sänger, voorzitter BMK cao-delegatie: “Wij zijn blij met deze overgangscao als opmaat naar de Cao van de Toekomst. Met opnieuw een salarisstijging in 2024 voor onze medewerkers, geven we blijk van onze waardering voor hun inzet en professionaliteit. Hiermee maken we het werken in de kinderopvang nog aantrekkelijker.”

Ramon Rikken, voorzitter BK cao-delegatie: “Dit principeakkoord is tot stand gekomen in een constructief, soms spannend, overleg met respect voor elkaars standpunten en één gemeenschappelijk doel: het zijn én blijven van een aantrekkelijke sector. Om uitstroom naar aanpalende sectoren als het onderwijs, VVT, jeugdzorg en sociaal werk te voorkomen, is een concurrerende positie op primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden noodzakelijk.”

Werkdruk verlagen
Rikken: “Het is belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk en geen ongezonde werkdruk ervaren, zodat we ze zo lang mogelijk fit en gemotiveerd aan het werk kunnen houden. We hebben een aantal afspraken gemaakt die zorgen voor een betere werk-privébalans voor onze pedagogisch professionals en die vooral het werkplezier verder moeten verhogen.“

Sänger: “We hechten veel waarde aan een gezonde werkcultuur. Een voorbeeld hiervan is het project ‘gezond roosteren’ waarin we streven naar een balans tussen werkgever, medewerker en medezeggenschap. Denk aan zaken als de voorspelbaarheid van werken, zeker weten wanneer je moet werken of de betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming van hun rooster. Hierover hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt zodat we dit in projectvorm kunnen opstarten.”

Stagevergoeding omhoog
Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de stagevergoeding en reiskosten. Stagiairs zijn de toekomstige pedagogisch professionals. Zij spelen nu al een belangrijke rol in het verlagen van de werkdruk van pedagogisch professionals. Daar mag meer financiële waardering tegenover staan.

Belangrijke afspraken:

 • Salarisverhoging in de tweede helft van 2024:
  Per 1 januari 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%, voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.
  Per 1 november 2024 stijgen de salarissen met 1,5%.
  (Met inachtneming van de salarisstijgingen per 1 januari 2024 en 1 april 2024, komt over heel 2024 de loonstijging uit op 6,5%.)
 • De stagevergoeding en het stagebeleid wordt meer in lijn gebracht met het Stagepact mbo. Aan alle student-stagiairs wordt een stagevergoeding toegekend. De minimale tarieven bedragen € 60,- per maand voor één dag stage per week met een maximumtotaal van € 300,- per maand. De ingangsdatum is 1 september 2024.
 • De reiskostenregeling wordt gemoderniseerd met ingang van 31 december 2024.
 • We starten twee belangrijke projecten:
  Project ‘Medezeggenschap en gezond roosteren’.
  Project ‘Studie naar verlof in relatie tot basisrooster’.
 • De extra roosterdag komt te vervallen en de bekendmaking van het rooster schuift op naar minimaal 21 kalenderdagen van tevoren (dit was 2 weken).
 • Levensfasebudget: de werkgever verdubbelt maximaal de eerste 12 uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit was maximaal 6 uur.

Rikken: “Met dit akkoord ligt er een sterke basis voor een aantrekkelijke kinderopvangsector waarin het goed ondernemen, werken en ontwikkelen is. Met de afspraken stimuleren we de instroom van nieuwe medewerkers en borgen we dat huidige medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en met plezier in onze mooie sector werken.”

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)
Het principeakkoord wordt op korte termijn door alle cao-partijen aan hun achterban voorgelegd. Voor de leden van BK wordt hier op 13 mei om 10.00 uur een extra online ALV voor ingepland. Als alle achterbannen instemmen, hebben we een nieuwe cao. Het streven van de sociale partners, de cao-partijen, is om uiterlijk voor de zomer de cao in te dienen voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat de cao gaat gelden voor alle medewerkers in de kinderopvang.

Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord.