26 april 2024

Juridisch afwegingskader vaccinaties geeft nog steeds niet gevraagde duidelijkheid

In reactie op het nieuws van de steeds verder dalende vaccinatiegraad, drong BK er bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nogmaals op aan om snel te komen met een juridische handleiding vaccinaties. Die moet kinderopvangorganisaties duidelijkheid geven of ze ongevaccineerde kinderen wel of niet mogen weigeren bij de kinderopvang.

Deze week heeft het ministerie van SZW het juridisch afwegingskader gepubliceerd. In dit afwegingskader is opgenomen waar een houder rekening mee moet houden bij het voeren van een weigeringsbeleid voor kinderen én medewerkers en voor welke vrijheidsrechten en gelijkheidsnormen de houder goed moet motiveren waarom een inbreuk gerechtvaardigd is. Dit afwegingskader is geen wet- of regelgeving.

Nog steeds niet de gevraagde duidelijkheid
Emmeline Bijlsma, directeur BK: “Het afwegingskader biedt houders iets meer van de door ons gevraagde duidelijkheid. Het geeft ze handvatten waar zij, op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en privacywetgeving, rekening mee moeten houden bij het voeren van een weigeringsbeleid. Maar uiteindelijk moet de houder zelf de juridische afweging maken en die zal per situatie verschillen. Het afwegingskader biedt daarom geen garantie bij een juridische procedure. Dus weet je als houder uiteindelijk nog steeds niet waar je staat als je een weigeringsbeleid doorvoert en een ouder dit aanvecht.”

Lees hier onze eerdere reactie op de juridische handelingsruimte.