15 maart 2024

Juridische handelingsruimte voor kinderopvang over wel of niet mogen weigeren van ongevaccineerde kinderen nog steeds niet helder

BK dringt bij minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op een ‘juridische handleiding vaccinaties’. Die moet kinderopvangorganisaties duidelijkheid geven of ze ongevaccineerde kinderen wel of niet mogen weigeren bij de kinderopvang. Emmeline Bijlsma, directeur BK: “Na het sneuvelen van het wetsontwerp in 2022 dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid gaf zelf te bepalen of ze ongevaccineerde kinderen willen weigeren, is door SZW de toezegging gedaan een juridische handleiding op te stellen. Nu de vaccinatiegraad in Nederland sterk daalt, hoop ik dat die handleiding er snel komt.”

“De dalende vaccinatiegraad is een breed maatschappelijk probleem dat niet op de kinderopvang af te wentelen is”, gaat Bijlsma verder. “Wij kunnen in deze kwestie geen beleid opleggen aan alle kinderopvangorganisaties, dat is aan de wetgever. Het belangrijkste dat we nu kunnen doen is ouders zo goed mogelijk voorlichten over het belang van vaccineren. Dat je met een vaccinatie niet alleen je eigen kind beschermt tegen een ernstige ziekte, maar ook andere kinderen.” In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingsbrochure voor ouders over het belang van vaccineren in de maak. Wanneer deze verschijnt, is nog niet duidelijk.

Kindervaccinaties
Door het uitblijven van concrete maatregelen blijven kinderen ook op de kinderopvang een risico lopen besmet te worden met een besmettelijke, zelfs dodelijke, kinderziekte, zoals mazelen. Kinderen kunnen tot de leeftijd van 14 maanden niet tegen de mazelen gevaccineerd worden. Zij zijn dus niet beschermd als een ongevaccineerd kindje op de groep besmet raakt met de mazelen. Bijlsma: “Al beperkt de minister zich in haar juridisch kader tot de ‘kindervaccinaties’, zoals de BMR-prik dan zou dat onze opvangorganisaties al enorm helpen.”

Zo snel mogelijk duidelijkheid
Volgens een aantal advocaten is het binnen de huidige wetgeving wel mogelijk om kinderen die niet tegen de mazelen zijn ingeënt, te weigeren op locaties waar ook kinderen onder de 14 maanden worden opgevangen. Dit is echter nog niet bevestigd of ontkracht door een rechterlijke uitspraak. Bijlsma: “Het zou fijn zijn als SZW daar in het juridisch kader duidelijkheid over geeft, aangezien het ministerie van Volksgezondheid in de uitzending van Nieuwsuur liet weten niet de intentie te hebben om hierover iets in de wet vast te leggen”

Zie voor meer informatie onze onderwerppagina over vaccinaties.