Besluiten cao-tafel over kwalificatie-eisen en inzet voltijds hbo-studenten

05 juni 2019

Besluiten cao-tafel over kwalificatie-eisen en inzet voltijds hbo-studenten

De cao-tafel kinderopvang, waaraan de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) uiteraard ook deelneemt, heeft 3 juni jl. een aantal besluiten genomen met betrekking tot (1) de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en (2) de inzet van voltijds hbo-studenten. Het gaat kortweg om de volgende besluiten:

  1. Toevoeging van twee diploma’s aan de kwalificatie-eis voor de pedagogisch medewerker in de dagopvang en toevoeging van zeven diploma’s aan de kwalificatie-eis voor de pedagogisch medewerker in de bso/nso.
  2. Toevoeging van twee diploma’s aan de kwalificatie-eis voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach c.q. pedagogisch coach.
  3. Toevoeging van minors aan de lijst van minors, afstudeerrichtingen, keuzevakken en keuzedelen die voldoen als bewijs van aanvullende scholing in de zin van onderdeel B van de kwalificatie-eis van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach c.q. pedagogisch coach.
  4. Wijziging van artikel 9.6.2 Cao Kinderopvang, in die zin dat naast hbo duale studenten voortaan ook voltijds hbo studenten onder dit artikel kunnen vallen. Dit in verband met de arbeidsmarktkrapte en om deze studenten in de gelegenheid te stellen om een baan te vinden die aansluit bij hun studie.

Deze besluiten worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang.

Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht op de website van het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang (FCB). De besluiten zelf zijn op die website te vinden op de cao-pagina (klik hier voor de besluiten 1 en 2 en hier voor besluit 4) en op de pagina over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (klik hier voor besluit 3).

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang