Format Beleid Veiligheid en Gezondheid

03 november 2017

Format Beleid Veiligheid en Gezondheid

De Stichting Veiligheid.NL heeft een voorbeeld beleidsplan veiligheid en gezondheid ontwikkeld, dat behulpzaam kan zijn voor het opstellen van je eigen Beleid  V&G. Dit format sluit aan bij de structuur van een nieuwe applicatie (Risicomonitor) die Veiligheid.NL momenteel ontwikkelt. Deze nieuwe Risicomonitor is IKK-proof en komt per 1 januari 2018 beschikbaar.

Ondernemers zijn vrij in hun keuze op welke wijze ze het Veiligheid- & Gezondheidsbeleid vormgeven. Het format beleidsplan en de nieuwe Risicomonitor van Veiligheid.NL kunnen daarbij goede hulpmiddelen zijn. Belangrijk is dat het niet alleen gaat om het toepassen van een checklist, maar vooral om de goede inschatting over voorkómen en handelen in de uitvoeringspraktijk. Daarom geeft Brancheorganisatie Kinderopvang in het document ‘Veiligheid en Gezondheid’ een toelichting waarmee de ondernemer zijn eigen keuzes kan maken, om zo een verantwoorde invulling te geven aan dit beleid.

Het voorbeeld beleidsplan van Veiligheid.NL vind je hier

Gerelateerde dossiers IKK