Uitvraag inzet groepshulpen vanuit de Rijksoverheid

Uitvraag inzet groepshulpen vanuit de Rijksoverheid

Het ministerie van SZW heeft aan alle brancheorganisaties binnen de kinderopvang het verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan de onderstaande uitvraag naar de inzet van groepshulpen in de kinderopvang. Een verzoek waar wij graag gehoor aan geven!

De afgelopen jaren is er een stijging geweest in de vraag naar kinderopvang en daarmee ook naar personeel. Daarbij is het de verwachting dat de vraag naar personeel alleen maar zal toenemen. Hierdoor neemt de druk op het huidige personeel toe. Een mogelijke oplossing om de professionals te ontzien, is de inzet van groepshulpen. Dit zijn veelal mensen zonder pedagogische bevoegdheid, soms met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zorgen dat de pedagogisch professionals zich kunnen focussen op hun hoofdtaak. Zij doen dit door niet-groepsgebonden taken over te nemen zoals lichte huishoudelijke werkzaamheden.

Het ministerie van SZW wil door middel van onderstaande vragenlijst de ervaringen, knelpunten en kansen onderzoeken m.b.t. de inzet van groepshulpen en onbenut arbeidspotentieel. Het ministerie van SZW is erg benieuwd welke mogelijkheden kinderopvangorganisaties hierin zien.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Je kunt tot 26 janauri 2023 de vragenlijst hier invullen.