9 januari 2023

Gratis Webinar: positieve gedragsondersteuning – Expertisecentrum Kinderopvang

Waarom positieve gedragsondersteuning?
Kinderen moeten nog leren wat gewenst gedrag is. En hebben volwassenen nodig om hen daarbij te helpen. Omgangspatronen slijpen in: kinderen leren positieve verwachtingen te hebben van hoe volwassenen gaan reageren en stemmen daar hun gedrag op af. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen ervaring opdoen in positieve interacties met responsieve volwassenen. Bij gebrek aan dergelijke interacties stapelen de effecten hiervan zich over tijd op met zeer moeilijk te keren gedragspatronen tot gevolg.
Een belangrijke taak voor pedagogisch professionals van jonge kinderen is het begeleiden van de gedragsontwikkeling. Een gezonde gedragsontwikkeling gaat uit van een balans tussen zich aanpassen aan de omgeving en behoud van eigenheid.

Hoe werkt dit webinar?
Cathy van Tuijl, Universiteit Utrecht, de onderzoeker van het ontwikkelteam, licht de gedragsontwikkeling van kinderen toe. Zij geeft ook concrete voorbeelden van principes als ‘serve en return’ en zelfregulatie als tegenhanger van gedragsproblemen.
Tanja Hak, kinderopvang ‘t Kickertje in Den Hoorn, vertelt over hoe groepsafspraken een positief effect hebben op het gedrag van kinderen.
Natuurlijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen en door middel van polls zorgen we voor interactie tijdens het hele webinar.

Voor wie?
Voor pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en pedagogische professionals die af willen van ‘nee’ en in plaats daarvan kinderen in hun eerste levensjaren helpen ‘inburgeren’.

Wat is het resultaat van deelname?
Je hebt kennis van de wetenschappelijke achtergrond van de gedragsontwikkeling van kinderen en praktijkervaringen gehoord die je zelf kunt toepassen.

Wanneer, hoe lang en kosten?
Het webinar is 9 maart 2023 van 10.30 tot 12.00 uur en is gratis.

Aanmelden?
Aanmelden kan hier.